Onderstaand het persbericht. Inmiddels hebben ons vragen bereikt over de inhoud, die wij graag kort toelichten. De enorme inspanning richting Eerste- en Tweede Kamer, ook door de SBG en haar donateurs, heeft toen geen overgangsregeling in de wet opgeleverd. Onze advocaten hebben uitgesproken dat er geen overgangsregeling in de huidige wet meer kan worden opgenomen. Vele andere opties, inclusief een regeling die daar op zou kunnen lijken, zijn nog open. Daar gaat het proefproces juist over. Om dat ook administratief mogelijk te maken zijn afspraken met financiŽn gemaakt. Dat proefproces kunnen we verliezen, gedeeltelijk winnen of helemaal winnen.

Hans Boutkam.

Proefproces tegen nieuwe regeling grijs kenteken

De ANWB en de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG) hebben afgelopen week met het Ministerie van FinanciŽn afspraken gemaakt over een collectief bezwaar tegen de nieuwe grijskentekenregeling die per 1 juli van kracht wordt. Hierdoor wordt voor deze groep mogelijkheid gecreŽerd via ťťn proefprocedure bezwaar te maken tegen de nieuwe regeling. Eigenaren van een auto met een grijs kenteken moeten zich laten registreren om gebruik te kunnen maken van de uitkomsten van deze procedure.

De Tweede en Eerste Kamer hebben ondanks kritiek van de ANWB eind vorig jaar besloten geen overgangsregeling voor particuliere bezitters met een auto met grijs kenteken in te stellen. ANWB en SBG hebben zich de afgelopen maanden daarom uitgebreid laten adviseren door advocatenkantoren. Doel hiervan was om te onderzoeken of een overgangsregeling via de rechter zou kunnen worden afgedwongen. Dat bleek echter niet haalbaar. Daarom is de ANWB in gesprek gegaan met het ministerie van FinanciŽn om te proberen via een andere weg alsnog iets te bereiken voor bezitters van een auto met grijs kenteken.

Wat gaat er nu gebeuren?

De afspraak met het ministerie van FinanciŽn is dat de SBG voor ťťn individuele zaak een proefproces begint. De reden hiervoor is dat zowel ANWB en SBG door duizenden grijskentekenhouders zijn benaderd die zich door de overheid onrechtvaardig behandeld voelen. Dit proefproces zal waarschijnlijk enkele jaren duren, het is namelijk niet ondenkbaar dat moet worden doorgeprocedeerd tot aan het Europese Hof. Gedurende dit proefproces zullen grijskentekenrijders het nieuwe tarief moeten betalen. Zoals het er nu naar uitziet zijn er drie uitkomsten van de proefprocedure mogelijk. De procedure kan verloren worden, de procedure kan gewonnen worden voor een beperkte groep (bijvoorbeeld minder validen of minder draagkrachtigen) of de procedure kan gewonnen worden voor alle grijskentekenrijders die zich hebben aangesloten bij de SBG.

Om van een eventuele positieve uitkomst gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat grijskentekenrijders zich aansluiten bij de SBG. Deze moeten daarvoor donateur worden. De ANWB heeft ervoor gezorgd dat ANWB leden dat tegen een gereduceerd tarief kunnen worden. Tot 1 januari 2007 betalen zij slechts Ä25, i.p.v. Ä35. Het geld wordt gebruikt om de kosten van het proefproces te financieren.

Wat kunnen particulieren met auto op grijs kenteken doen?

ANWB leden met een auto op grijs kenteken kunnen zich aanmelden bij de ANWB, o.v.v. naam, adres, woonplaats en kenteken. Dat kan bij voorkeur via e-mail aan belangenbehartiging@anwb.nl. of per brief aan ANWB). Mensen die gťťn lid zijn van de ANWB melden zich direct aan bij de SBG via hun website: www.sbg-delft.nl

De ANWB adviseert haar leden zich zo snel mogelijk aan te melden, liefst binnen 6 weken na 1 juli 2005. Daarna is ook mogelijk, maar dat houdt in dat uw bezwaar pas meetelt vanaf het daaropvolgende tijdvak..

Dit proefproces kan lange tijd in beslag nemen. De ANWB blijft heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het proces. Via de gebruikelijke kanalen, zoals de website van de ANWB, de Kampioen, Autokampioen en KCK houden wij ANWB leden op de hoogte. De SBG geeft bovendien periodiek een nieuwsbrief uit.

Voor meer informatie of vragen van ANWB leden

ANWB Rechtshulp telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur op 070-314 7788 of per e-mail jurinfo@anwb.nl