De kogel is door de kerk

De brieven die de Belastingdienst u als ondernemer of particulier heeft toegezonden om duidelijk te maken wat er gaat veranderen met betrekking tot het grijze kenteken ofwel de bestelauto, liggen nu in uw brievenbus. Een voorbeeld van beide brieven is binnenkort van deze website te downloaden. ( u kunt de brieven hier nu vinden in verschillende opmaak) De belastingdienst heeft er ruim 5 maanden over gedaan om deze summiere informatie aan u te verstrekken. Om bijvoorbeeld het te betalen bedrag vast te stellen, moet u zelf weer gaan zoeken op de website van de belastingdienst. Of bellen en schrijven. Daarom geeft de SBG hierna een beter inzicht in de zaken die de brief niet vermeld, maar die wel voor u van belang zijn!

Voorwaarden

De informatie over de voorwaarden waaronder u het grijs kenteken behoud zijn wel erg summier om ‘zelf’ te kunnen bepalen of u eronder valt. Hoe zouden bv. de ‘particulieren’ moeten reageren die de auto op naam van de vrouw hebben maar er wel degelijk meer dan 10% zakelijk in rijden? (bv via een km vergoeding) Dezelfde vraag kan worden gesteld voor de privé persoon die zijn auto als dierenambulance voor zijn werk gebruikt of de pick-up van de strandwacht? Zij vallen allemaal buiten de boot. De notaris, en de huisarts of anderen die geen BTW nummer hebben kunnen er een aanvragen en daardoor hebben zij nu toch duidelijk de vrijbrief, terwijl er in de behandeling in de kamer een ander beeld werd geschapen.

Bijkomstig

Wat is er over van het argument dat de auto meer dan bijkomstig gebruik moet worden door de ondernemer? Zo staat het wel in de wet! Het hebben van een bedrijf is nu min of meer de vrijbrief voor een laag HSB tarief. Ook al worden die 10% alleen gebruikt voor woon-werk verkeer en de rest naar het tweede huis in het buitenland. Als een particulier met bijna 100% woon-werkverkeer val je buiten de boot.

10% van de kilometers

Zoals gezegd: voor de ondernemers geldt 10% zakelijk: ‘de fiscus gaat ervanuit dat dit zo is’. Dat is nou juist dat hellende vlak waar de SBG voor hen steeds tegen heeft geprotesteerd. Nergens staat hoe je die berekening moet maken. Nergens blijkt dat het gaat om de daadwerkelijk gereden zakelijke kilometers en niet om de kilometers die je met de auto van de zaak hebt gereden. (bv in het weekeinde naar oma) en dat de fiscale controle waar men in de brief over spreekt dus inhoudt dat u dus moet gaan bijhouden respectievelijk moet kunnen aantonen dat het meer dan 10% is.

Auto van de zaak

Hoe moet iemand reageren met een auto van de zaak die alleen op zijn naam staat? Kunnen ze daar een splitsing in maken ten opzichte van de leaseauto’s? Via de zogenaamde RTL? (een hulpregistratie voor leasemaatschappijen in het kentekenregister). Voorheen waren de kilometer administraties om onder de bijtelling uit te komen gebaseerd op het ‘optimaal schrijven van zakelijke kilometers’. Zij die dat deden kunnen daardoor misschien nu ook de 10% halen en opnieuw profiteren van hun ‘optimalisering’ van de aftrekposten. Zij moeten zich overigens wel realiseren dat ze bij een fiscale controle (die er zeker komt) niet alleen voor de volle 100% + boete HSB (motorrijtuigenbelasting) gaan betalen, maar ook nog eens de naheffing inclusief de boete voor de bijtelling IB krijgen als ze vervolgens ook maar 45 km(!) per maand privé hebben gereden. En dan ook nog eens gebaseerd op de catalogusprijs van de auto inclusief de BPM en BTW. Dat wordt lekker duur!

U had het kunnen weten

Over al deze zaken mag u dus weer allemaal gaan gissen en straks krijgt u te horen ‘u had het kunnen weten’ Wij vinden die conclusie ‘de fiscus gaat ervanuit dat dit zo is’ het failliet aantonen van de uitvoerbaarheid van de regeling. Ze kunnen die scheiding dus klaarblijkelijk niet maken zoals vooraf door de staatssecretaris beweerd is. Het enige wat ze na bijna 6 maanden kunnen, is een brief produceren aan eigenaren van kentekens met een BTW inschrijving en aan eigenaren met een inschrijving zonder BTW nummer. De ambtenaren zullen hun best wel gedaan hebben. Maar deze brief was blijkbaar het best haalbare. Achteraf zal nu ieder geval door de inspecteur gecontroleerd worden. Deze twee briefjes hebben tussen de 5 en 10 miljoen euro gekost. (de kosten voor het automatiseren van de uitvoeringsregeling) Het sturen van een brief naar alle ondernemers met een BTW nummer had hetzelfde effect gehad.

Samenvattend vinden wij dat er alleen al tegen deze aanpak een duidelijk ‘Nee’ gezegd moet worden.

Adviezen

Op basis van deze brieven en wat zij niet vermelden denkt de SBG dat het goed is dat: