Geachte donateurs,

Op 27 november ontvingen wij het onbegrijpelijke bericht dat ook de Hoge Raad onze zaak heeft afgewezen.
Dit betekent dat de particuliere grijskentekenrijders het verhoogde motorrijtuigenbelastingtarief moeten blijven betalen
en er geen enkele mogelijkheid meer bestaat op restitutie.
De volledige tekst van de uitspraak en Nieuwsbrief 81, waarin wij deze uitspraak toelichten vind u hier.
Al onze inspanningen hebben niet tot het gewenste resultaat mogen leiden.
Alle meldingen van donateurs die samen hangen met deze procedure, bijvoorbeeld die over de verkoop van de auto, zullen worden vernietigd.
Ook zullen wij, na verloop van tijd, al uw persoonlijke gegevens verwijderen uit de administratie.
In de nabije toekomst zullen wij ons beraden of we nog iets kunnen betekenen voor de (particuliere) grijskentekenbezitters.
Via het forum of het postadres van de SBG kunt u uw vragen stellen.
U krijgt dan altijd een reactie, ook al kan dit langer duren dan u van de SBG gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Wij danken onze donateurs die de procedure mogelijk hebben gemaakt.
Het SBG team


Deze pagina's zijn aangepast op 07 december 2015
Voor commentaar/suggesties over de website e-mail:Webmaster