Beste lezer,

Wij heten u welkom op de site van de Stichting Belangen Grijskentekeneigenaren (SBG). De SBG is een stichting die is opgericht om de belangen te behartigen voor bezitters van een zogenaamd grijskentekenvoertuig.

De SBG is opgericht in 1994 bij de toenmalige aanscherping van de grijskentekenregelgeving. De negatieve gevolgen van die aanscherping hebben wij destijds voor ondernemers en particulieren door een procedure tegen de Staat der Nederlanden ongedaan kunnen maken. Kampeerwagenbezitters hebben wij geholpen door te voorkomen dat nieuwe eisen zouden kunnen gaan gelden voor bestaande gevallen. Ook de verkeersveiligheid hebben wij kunnen verhogen door Tweede Kamerleden te overtuigen van gevaarlijke blinderingseisen voor een raam in de laadruimte van de bestelauto.

Een nieuwe aanscherpingsronde in 2005 hebben wij helaas niet ongedaan kunnen maken voor de toenmalige particuliere bezitters van een grijskentekenvoertuig. In 2010 oordeelde de Hoge Raad negatief en ook een Europese procedure bleek zinloos. De Hoge Raad legde een positief advies van de advocaat generaal (aangewezen door de Hoge Raad om de zaak te bestuderen en om advies uit te brengen) naast zich neer en betrok niet alle feiten in haar Arrest. Een onbegrijpelijk uitspraak die tot veel onbegrip aanleiding gaf. Het belang voor het huishoudboekje van de Staat der Nederlanden leek belangrijker dan de gerechtvaardigde eisen van vele particuliere bezitters van een grijskentekenvoertuig.

Na 2005 zijn er een aantal wijzigingen geweest die het onderscheid tussen ondernemers en particulieren minimaliseren. Zo kunnen particulieren met zonnepanelen een btw nummer krijgen en kunnen daardoor ook weer een grijskentekenauto aanschaffen met laag tarief en zonder BPM bij aanschaf. Onze advocaten zagen daarin meer mogelijkheden om daardoor alsnog gelijk te krijgen in deze slepende zaak. Inmiddels is ook deze procedure afgerond en ontvingen wij eind 2015 het onbegrijpelijke bericht dat de Hoge Raad ook deze zaak heeft afgewezen. De Hoge Raad is van mening dat er nog steeds voldoende feitelijke en juridische verschillen bestaan tussen de (pseudo)ondernemers en de particulieren die over een grijskentekenauto kunnen beschikken. Terwijl wij met talloze voorbeelden hebben onderbouwd dat er hoegenaamd geen verschillen bestaan tussen deze pseudo-ondernemers en particulieren weigert de Hoge Raad daar op in te gaan. Een overgangsregeling voor de huidige bezitters en een restitutie van de in het verleden betaalde verhoogde tarieven zit er niet meer in en we zullen ons daar als belangenvereniging bij neer moeten leggen.

In de nabije toekomst zullen wij ons beraden of we nog iets kunnen betekenen voor de (particuliere) grijskentekenbezitters.

Hans Boutkam, voorzitter

071215H